Kasulik info

Siit leiad haagise kasutajale vajaliku ja abistava info. Millised peavad olema juhiload haagisega liiklemiseks ja kui suur võib olla haagise mass? Mida ütleb seadus? Kuidas oma haagisele koormat õigesti paigutada ning kinnitada, nii et sõid oleks ohutu? Kuidas oma haagist hooldada ja korras hoida, et see kestaks aastaid? Millised on Tiki haagiste garantiitingimused? Tutvu vajaliku infoga ja liikle ohutult!

Haagise registreerimine

Haagis on liiklusvahend ning tuleb registreerida sarnaselt autoga. Registreerida saab kõikides Maanteeameti Liiklusregistri Büroodes. Soovi korral registreerime TIKI haagise teie eest.
Haagise registreerimiseks vajame teie poolt korrektselt täidetud originaalvolikirja, mille põhja saadame teile e-maili teel.

Registritoimingute maksumus

Riigilõiv esmasel registreerimisel 63€
Riigilõiv haagise numbrimärgi eest 30€
Teenustasu 22€ lisandub ainult juhul, kui volitate registreerima enda eest AS Bestneti
Kokku: 115€


Haagiste kategooriad

  • O1: täismass ei ületa 750 kg (kerghaagis, pidureid ei pea olema)
  • O2: täismass 750 kg - 3500 kg (pidurid kohustuslikud, enamasti on inertspidurid)
  • O3: täismass 3500 kg -10 000 kg (pideva toimega pidurid)
  • O4 täismass on üle 10 000 kg

Millise täismassiga haagis tohib olla autorongi koosseisus?

Liiklusseadus § 34. Sõitjate- ja veosevedu
(11) Autorongi või masinrongi koosseisus oleva haagise tegelik mass ei tohi ületada haagise suurimat massi, mis on veduki registreerimisel määratud.

Millised peavad olema juhiload?

  • B-kategooria juhiluba lubab sõiduautoga vedada kerghaagist, so haagist registrimassiga alla 750 kg (haagise kategooria O1) ja samuti mitte-kerghaagist (O2) tingimusel, et vedava auto ja veetava haagise (autorong) lubatud täismasside summa ei ületa 3500 kilogrammi.
  • Üle 3500 kg, kuid mitte üle 4250 kg B-kategooria autorongi juhtimiseks tuleb nimetatud autorongiga (haagis ei tohi olla kerghaagis) sooritada liiklusregistri büroos sõidueksam. Väljastatakse juhiluba eritingimuste koodiga 96, mis lubab juhtida kuni 4250 kg täismassiga B-kategooria autorongi.
  • BE-kategooria juhiload lubavad vedada B-kategooria autoga haagist täismassiga kuni 3500 kilogrammi. Nende juhilubade saamiseks tuleb läbida kursused autokoolis ja eksamid maanteeametis.