fbpx
Sinu ostukorv
0
Kokku 0.00 
Vaata ostukorvi

Kasulik info haagise kasutajale

Siit leiad haagise kasutajale vajaliku ja abistava info. Millised peavad olema juhiload haagisega liiklemiseks ja kui suur võib olla haagise mass? Mida ütleb seadus? Kuidas oma haagisele koormat õigesti paigutada ning kinnitada, nii et sõid oleks ohutu? Kuidas oma haagist hooldada ja korras hoida, et see kestaks aastaid? Millised on Tiki haagiste garantiitingimused? Tutvu vajaliku infoga ja liikle ohutult!

Haagise kasutamine

Selleks, et sinu haagise tööiga oleks pikk ja kasutus turvaline, tutvu enne haagise esmakordset kasutamist kindlasti kogu Tiki haagiste kasutusjuhendi sisuga.

Pööra erilist tähelepanu ! märgiga tähistatud tekstiosadele, sest need on olulised eelkõige sinu ohutuse tagamiseks. Hoia juhend meeldetuletuseks alles kogu haagise kasutusea jooksul. Kui sul tekib küsimusi, millele siin juhendis vastust ei leidu, võta kindlasti ühendust meie müügiesindusega või oma haagise edasimüüjaga.

Tiki haagiste kasutusjuhend

Tiki kaablihaagiste kasutusjuhend

Tiki plastkaane paigaldusjuhend

Jaxal plastkaane paigaldusjuhend

CP tagaluugi kettide paigaldusjuhend

7 klemmiga pistiku skeem

13 klemmiga pistiku skeem


Haagise koormamine

Enne koorma haagisele laadimist, selgita kindlasti välja koorma mass, et vältida ülekoormamist. Suure tihedusega materjalid nagu tellised, liiv jms on isegi väikse ruumala juures äärmiselt rasked ning nendega on lihtne haagist üle koormata.

NB! Kui haagisele on paigaldatud lisavarustus (näiteks plastkaas, kõrgendi, varuratas vms), siis tuleb ka nende mass arvestada koorma massile juurde.

Koorma mass ei tohi ületada haagise kandevõimet!
Haagise kandevõime leiad nii: Kandevõime = Täismass – Tühimass

Enne sõidu alustamist koormaga, pea ka silmas, et ei ületaks vedava sõiduki tootja poolt lubatud suurimat veetava haagise tegelikku massi. See on märgitud sõiduki registreerimistunnistusele.

Koorma laadimine ja kinnitamine

Lae koorem vaid haagisele, mis on haakesse ühendatud ning vedukauto seisupidur rakendatud!
Paiguta koorma raskuskese haagise silla kohale või võimalikult selle lähedale. Mitme sillaga haagise puhul paiguta koorma raskuskese esimese ja tagumise silla vahele, keskele.

Koorma paigutamine haagisele

Haagisele laetud koorem kinnita nii, et oleks välistatud selle liikumine transpordi ajal.
Esemete veol kinnita need koormarihmadega haagise koormakinnitusaasade külge.
Lahtiste puistematerjalide (liiv, killustik, jms) puhul, mida rihmadega kinnitada ei saa, on soovitatav need katta koormakattega ja valida väiksem sõidukiirus, et ohtlikke olukordi ennetada.

Enne sõidu alustamist

Enne esimest sõitu haagisega pinguta rattapoldid momendiga 95 Nm. Pinguta uuesti pärast esimest sõitu.

Alati enne sõidu alustamist kontrolli, et:

 • Haakepea oleks korralikult veokuulile lukustunud (vt punkt 3.1) ja turvatross või hädapidurdus- tross (piduritega haagis) ühendatud.
 • Haagise kõik tuled toimivad korrektselt.
 • Haagise rehvirõhud on ühtlased ja on vahemikus 80…100% rehvile märgitud maksimaalrõhust.
 • Rehvimustri jääksügavus on nõuetekohane.
 • Koorem on kindlalt kinnitatud.
 • Luugid, kõrgendid ja muu lisavarustus on kinnitatud.
 • Tugiratas on ülemisse asendisse tõstetud ja sõidusihis kinnitatud.
 • Käsipidur on vabastatud (piduritega haagised).

Haagiste registreerimine ja juhtimisõigus

Haagis on liiklusvahend ning tuleb registreerida sarnaselt autoga. Registreerida saab kõikides Transpordiameti büroodes. Registreerimiseks on vajalik haagise EÜ vastavussertifikaat ja ostudokument. Soovi korral registreerime TIKI haagise sinu eest. Haagise registreerimiseks vajame sinu poolt volitust, mille saad anda meile Transpordiameti kodulehel.

Registritoimingute maksumus

Riigilõiv esmasel registreerimisel 63€
Riigilõiv haagise numbrimärgi eest 35€
Kokku: 98€

Olulised mõisted

Täismass – haagise suurim lubatud mass koos lisavarustuse ja koormaga. Märgitud registreerimistunnistusele.
Tühimass – koormamata haagise mass. Märgitud registreerimistunnistusele.
Autorongi täismass – auto ja haagise täismasside summa.
Kerghaagis – haagis, mille täismass ei ületa 750kg
Haagis – täismass 751 – 3500kg

Haagiste kategooriad

Haagised jaotatakse täismassi põhjal järgmistesse kategooriatesse:

 • O1: täismass ei ületa 750kg (kerghaagis, pidurid ei ole kohustuslikud)
 • O2: täismass 750kg – 3500kg (pidurid kohustuslikud, enamasti inertspidurid)
 • O3: täismass 3500kg -10 000kg (pideva toimega pidurid)
 • O4: täismass üle 10 000kg

Millise täismassiga haagis tohib olla autorongi koosseisus?

Liiklusseadus kirjeldab seda nii:
§ 34. lg 11 – Autorongi või masinrongi koosseisus oleva haagise tegelik mass ei tohi ületada haagise suurimat massi, mis on veduki registreerimisel määratud.
§ 2 p 84 – „tegelik mass on sõiduki mass konkreetsel ajahetkel koos juhi, sõitjate ja veosega“.

Millised peavad olema juhiload?

Enne haagisega liiklemist veendu, et sinul kui juhil on konkreetse autorongi juhtimiseks vajalik juhiloa kategooria!

Sul on B kategooria juhiluba?

B-kategooria juhiloaga on lubatud sõita kerghaagisega (kuni 750kg). Kerghaagise kasutamisel juhtimisõiguse küsimuses kilogramme jälgima ei pea.
Näide: sul on kaubik, täismassiga 3500kg ja kerghaagis 750kg. Kuigi täismassid on kokku 4250 kg, võid sa antud autorongi juhtida B kategooria juhiloaga.

Tahad vedada haagist, mille täismass on 751kg ja suurem?

Nüüd on vaja hakata auto ja haagise kilogramme kokku arvutama. B -kategooriaga võid sõita kuni 3500 kg autorongiga.
Näide: sul on sõiduk on, mille täismass on 1897kg. See tähendab, et sa saaksid võtta haakesse haagise kuni 1603 kgSeda muidugi juhul, kui see on sõidukile lubatud.

B96 – märkus juhiloal

Kui soovid vedada suuremat haagist (täismass üle 3500kg, kuid alla 4250kg), aga BE kategooriat ei soovi veel õppida, siis on olemas ka vahevariant. B96, ehk B kategooria juhiluba märkusega 96. Sellise juhiloa olemasolul võid sõita autorongiga, kus haakes on haagis, mis ei ole kerghaagis ja sõiduki ning haagise täismasside summa on kuni 4250 kg. B96 kategooria saamiseks tuleb Transpordiametis sooritada sõidueksam.

BE kategooria

Kui sul on aga vaja vedada veel suuremat haagist, siis peavad sul olema juhtimiseks juba BE-kategooria load. Selleks tuleb õppida autokoolis BE kategooriat ja sooritada Transpordiametis nii teooria- kui ka sõidueksam.

BE kategooria juhiloaga saad sõita B kategooria autoga (kuni 3500 kg täismass) ja haagisega kuni 3500 kg täismass, kui autole võib sellist haagist haakesse lisada.

juhilubade kategooriad haagisega liiklemiseks

Nõuded autole

Kui eelpool on toodud nõuded juhile, siis tuleb jälgida ka autole esitatud nõudeid.

Liiklusseadus ütleb:
§ 34. lg 11 – Autorongi või masinrongi koosseisus oleva haagise tegelik mass ei tohi ületada haagise suurimat massi, mis on veduki registreerimisel määratud.
§ 2 p 84 – „tegelik mass on sõiduki mass konkreetsel ajahetkel koos juhi, sõitjate ja veosega“.

Rehvid

Piduritega haagistel (O2 kategooria ehk haagis täismassiga 701-3500 kg,) on talveperioodil (1. dets. – 1. märts) nõutud vedava autoga samaliigiliste talverehvide kasutamine. Kui autol on naastud, siis peavad ka piduritega haagisel olema naastud. Kerghaagisel (O1 kategooria) talverehvide kasutamise kohustust ei ole.

NB! alates 1. detsembrist on piduritega (O2) haagistel lubatud kasutada vaid selliseid naastudeta talverehve, mis omavad kolme mäetipu ja lumehelbe tähist.
Muudatuse kohta täpsemalt saad lugeda Transpordiameti lehelt.

Maksimaalsed lubatud rehvirõhud on leitavad rehvidel. Haagise rehvide ja velgede mõõtmed ning koormusindeks peavad vastama tootja poolt ette antud parameetritele, mis on leitavad registreerimistunnistusel. Rehvi mustri sügavus suverehvidel peab olema min. 1,6 mm, talverehvidel min. 3,0 mm.